Huta ANDRZEJ S.A. zaprasza Huta ANDRZEJ S.A. zaprasza Deutsche  Version dieser Seite.
English version of this page.
Huta ANDRZEJ S.A. zaprasza Historia Huty ANDRZEJ S.A. Organizacja, Forma, Spółki zależne. Oferta handlowa - Głównie rury. Jakość w Hucie Andrzej S.A.  - Laboratorium. Najważniejsze namiary.

Zobacz także: Laboratorium badawcze Huty „ANDRZEJ” S.A.

Certyfikaty            "Polityka Jakości"            Certyfikaty

Warunkiem trwałego powodzenia naszej firmy jest zadowolenie klientów z dostarczonych wyrobów spełniających ich wymagania i oczekiwania przy zachowaniu terminowości dostaw.

Cel jest osiągany poprzez:

  • ciągłe dążenie do doskonalenia Systemu Zapewnienia Jakości w firmie opisanego w Księdze Zapewnienia Jakości,
  • utrzymanie wysokiego poziomu jakości wyrobów spełniających wymagania techniczne i prawne,
  • podnoszenie poziomu obsługi klienta
  • ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz metod pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa w użytkowaniu wyrobów,
  • obniżenie kosztów produkcji,
  • aktywny i odpowiedzialny współudział wszystkich pracowników Huty w spełnianiu oczekiwań klienta, poprzez stałe podnoszenie świadomości załogi przez szkolenia i doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
  • prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych w powstaniu jakichkolwiek niezgodności w odniesieniu do wyrobu, procesu i systemu jakości,
  • poddawaniu systemu jakości Huty niezależnym zewnętrznym przeglądom, dla usprawnienia i zwiększenia jego wiarygodności.

"Polityka jakości" realizowania jest poprzez opracowany, wdrożony, utrzymywany prze Pełnomocnika Zarządu - Szefa Zapewnienia Jakości system Zapewnienia Jakości zgodny z normą ISO 9001

Posiadamy świadectwa jakości takich towarzystw certyfikujących jak: Bureau Veritas Quality International, TÜV Hannover, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register of Shipping, DNV, UDT, PRS oraz certyfikaty upoważniające do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa B i Ü (dla przemysłu budowlanego w Niemczech).

 Napisz do Jasiu Software Napisz do Admina.
Copyright © 2001 HUTA "ANDRZEJ" S.A. ZAWADZKIE.