Huta ANDRZEJ S.A. zaprasza Huta ANDRZEJ S.A. zaprasza Deutsche  Version dieser Seite.
English version of this page.
Huta ANDRZEJ S.A. zaprasza Historia Huty ANDRZEJ S.A. Organizacja, Forma, Spółki zależne. Oferta handlowa - Głównie rury. Jakość w Hucie Andrzej S.A.  - Laboratorium. Najważniejsze namiary.

Historia Huty „ANDRZEJ” S.A.

1836 r. - na lewym brzegu Małej Panwi, Andrzej Maria hrabia Renard, założył Hutę żelaza, która od nazwiska generalnego pełnomocnika i administratora przyjęła nazwę Zawadzky-Werk; nazwę potwierdził, a znak fabryczny dla tej Huty zatwierdził w roku 1840 Prezydent Rejencji Opolskiej,
1855 r. - właścicielem Huty została "Minerwa", Śląska Spółka Hutniczno-Leśno-Górnicza we Wrocławiu; przewodniczącym rady nadzorczej tej spółki został największy jej udziałowiec hr. Renard,
1858 r. - uruchomiono linię kolejową opolsko-tarnogórską ze stacją w Zawadzkiem; w tymże roku Huta zostaje do niej podłączona,
1871 r. - Huta przechodzi do nowo utworzonej Górnoślaskiej Spółki Akcyjnej Potrzeb Kolei Żelaznych w skrócie nazywanej "Oberbedarf" z siedzibą we Wrocławiu, później w Rudzie Śląskiej ( Huta "Pokój" ), a od roku 1919 w Gliwicach,
1913 r. - Huta rozpoczęła produkcję wagonów i rozjazdów kolejowych,
1914-18 r. - produkcja hutnicza przechodzi na tory wojenne; likwiduje sie piece pudlarskie, a zakład przechodzi dużą modernizację,
1921 r. - w czasie III Powstania Śląskiego Huta pełniła rolę powstańczych warsztatów naprawczych,
1926 r. - Huta wchodzi w skład Zjednoczonych Hut Górnośląskich w skrócie nazywanych "OberHutten" z siedzibą w Gliwicach; główne i pomocnicze napędy walcarek przestawia się na napęd elektryczny,
1929-33 r. - światowy kryzys ekonomiczny poważnie ogranicza produkcję Huty, znacznie ograniczono zatrudnienie oraz wprowadzono tzw. "świętówki" i skrócone tygodnie pracy,
1934-38 r. - częściowa modernizacja Huty związana z przestawieniem jej na produkcję wyrobów ze stali jakościowej; uruchomiona zostaje produkcja prętów ciągnionych oraz budowa pojazdów,
1939-44 r. - rozbudowuje się i modernizuje kuźnię matrycową i obróbkę cieplną oraz uzupełnia się wyposażenie wydziału budowy pojazdów; produkcja wojskowa zaczyna dominować w Hucie,
1 lipiec 1941 r. - zakład zmienia nazwę na "AndreasHutte" ( Huta Andrzej ),
styczeń 1945 r. - do Zawadzkiego wkracza Armia Czerwona, która mienie Huty traktuje jako zdobycz wojenną; pozostały puste hale fabryczne i część zburzonych fundamentów; na placu składowym pozostały zapasy materiałów wsadowych,
1 sierpień 1945 r. - grupa operacyjna KERM obejmuje tereny Huty "Andrzej"; opiekę nad zakładem powierzono hucie Baildon w Katowicach; brak wyposażenia jest powodem przeznaczenia zakładu na magazyn wyrobów hutniczych,
1945 r. - załoga Huty porządkuje teren; w końcu grudnia, wyremontowanych na terenie zakładu narzędziami przyniesionymi przez samych robotników z domu, 50 wagonów towarowych przekazanych zostaje na miejscową stację kolejową,
1 styczen 1948 r. - Huta "Andrzej" po przejęciu przez Skarb Państwa wchodzi w skład Gliwickich Zakładów Hutniczych z siedzibą w Gliwicach,
1 kwiecień 1950 r. - Huta staje się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą Huta "Andrzej" w ramach Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego w Katowicach,
1952 r. - Huta wchodzi w skład Centralnego Zarządu Przemysłu Stali Specjalnej,
1954 r. - Huta decyzją Ministra Hutnictwa zmienia nazwę na "Huta im. Gen. Karola Świerczewskiego",
1958 r. - Huta wchodzi w skład Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach
1961-65 r. - na terenie Huty realizowane są inwestycje centralne pod nazwą "Budowa Walcowni i Ciągarni Rur"; po ich zakończeniu Huta produkuje rury stalowe bez szwu,
1 styczeń 1990 r. - na wniosek załogi wyrażony w referendum Minister Przemysłu przywraca nazwę: Huta "Andrzej"
1 kwiecień 1996 r. - przekształcono przedsiębiorstwo państwowe w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą: Huta "Andrzej" S.A.
1990-2000 r. - w latach 90-tych wydzielono z Huty pięć spółek prawa handlowego zależnych i stowarzyszonych z Hutą, tworzących grupę kapitałową. Sama Huta skupiła się na wytwarzaniu i dostarczaniu rur stalowych bez szwu.
maj 1999 r. - zrealizowano modernizację ciągu gorącego w rejonie walcarki redukcyjnej w Zakładzie Rurowni,
2000 r. - Huta weszła w skład Grupy Kapitałowej GCB Centrostal Bydgoszcz.Napisz do Jasiu Software Napisz do Admina.
Copyright © 2001 HUTA "ANDRZEJ" S.A. ZAWADZKIE.